“Krijg meer grip op een aanpak die werkt.”
6 daagse cursus | Cognitieve revalidatie voor ergotherapeuten
– 2 December 2022
– 13 Januari 2023
– 3 Februari 2023
– 17 Maart 2023
– 18 April 2023
– 23 Juni 2023

Telkens van 9u tot 17u
Inschrijvingsdeadline: 1 December 2022

CURSUS OP LOCATIE

Prijs
895 euro | Reguliere cursusprijs
795 euro | Early bird, beschikbaar tem 9 oktober 2022
Inbegrepen
Alle nodige cursusmaterialen zijn inbegrepen in de cursusprijs

Er komen de laatste jaren heel wat uitdagingen op ons af.

Nadat we de COVID-periode doorworsteld hebben, is er een nieuwe doelgroep ontstaan: cliënten met long-covid. Door zuurstoftekort in de hersenen kampen ook deze cliënten met cognitieve problemen. Er is ook vooral veel angst die de cliënten ervaren bij de confrontatie met deze cognitieve moeilijkheden na COVID.

Maar niet alleen zij, ook patiënten met amputatie tengevolge van vasculaire problemen kunnen verminderde cognitie ervaren. Of mensen met burn-out, pijn en vermoeidheidsklachten.
En natuurlijk NAH, zijnde CVA, dementie, Korakov, MS en zo verder…

Cognitieve problemen zijn dus niet weg te denken van de ergotherapeutische praktijk.

Cursusinfo

Al enkele jaren wordt deze cursus Cognitieve Revalidatie in Nederland georganiseerd. Ook in België is het nodig klaar te staan voor de nieuwste ontwikkelingen. Daarom bieden we de cursus aan

Cognitieve Revalidatie voor Ergotherapeuten in België.

Deze 6-daagse hoogkwalitatieve cursus werd ontwikkeld door Bie Op De Beeck, een Vlaamse gerespecteerd cognitief ergotherapeute (1967-2019). Ze heeft, voor ze ons verliet, haar werk

overgedragen aan de Vlaamse collega Heidi Lemmens en de Nederlandse collega Suzanne Van den Broek. Uiteraard werd deze cursus gaandeweg geüpdate, waardoor meerdere handvatten voor je eigen praktijk worden aangereikt.

Waarom deze cursus

Ergotherapeuten hebben vaak het gevoel dat ze moeten improviseren als ze cognitieve revalidatie willen geven. Eigenlijk is dat niet langer nodig. Hersenonderzoek heeft de laatste jaren grote vooruitgang geboekt. Er zijn klinisch bruikbare theorieën tot stand gekomen over onder andere aandacht, geheugen, executieve functies en ziekte-inzicht. Er is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van cognitieve revalidatie en er is interessant materiaal ontwikkeld voor diagnostiek en behandeling.

Certificaat

Deelnemers die slagen voor het examen krijgen na afloop een certificaat van slagen

Leerdoelen

Als ergotherapeut krijg je tijdens deze cursus:

 • een globaal inzicht in de bouw en werking van het centraal zenuwstelsel.
 • kennis van de voor- en nadelen van verschillende assessmentmethoden in de cognitieve revalidatie.
 • kennis van de voor- en nadelen van verschillende behandelmethoden in de cognitieve revalidatie.

Met betrekking tot aandachtsstoornissen:

 • Inzicht in de concepten ‘aandacht’ en ‘tempo van informatieverwerking’.
 • Inzicht in de problemen die zich op deze gebieden kunnen voordoen en hun impact op het handelen en de participatie van cliënten.
 • nuttige ergotherapeutische assessmentinstrumenten en je kunt een gemotiveerde keuze maken voor je cliënten.
 • verschillende behandelingsstrategieën en je kunt een gemotiveerde keuze maken voor je cliënten.

Met betrekking tot geheugenstoornissen:

 • inzicht in het concept ‘geheugen’.
 • inzicht in de problemen die zich rondom het geheugen kunnen voordoen en de impact ervan op het handelen en de participatie van cliënten.
 • nuttige ergotherapeutische assessmentinstrumenten en je kunt een gemotiveerde keuze maken voor je cliënten.
 • verschillende behandelingsstrategieën en je kunt een gemotiveerde keuze maken voor je cliënten.

Met betrekking tot apraxie:

 • inzicht in het concept ‘apraxie’ en de impact hiervan op het handelen en de participatie van cliënten.
 • nuttige ergotherapeutische assessmentinstrumenten en je kunt een gemotiveerde keuze maken voor je cliënten.
 • een adequate behandelstrategie selecteren en toepassen.

Met betrekking tot executieve functiestoornissen:

 • inzicht in het concept ‘executieve functies’.
 • inzicht in de problemen die zich rondom de executieve functies kunnen voordoen en hun impact op het handelen en de participatie van cliënten.
 • nuttige ergotherapeutische assessmentinstrumenten en je kunt een gemotiveerde keuze maken voor je cliënten.
 • verschillende behandelingsstrategieën en je kunt een gemotiveerde keuze maken voor je cliënten.

Met betrekking tot problemen met ziekte-inzicht:

 • inzicht in het fenomeen van gebrekkig ziekte-inzicht (wat is het, wat zijn de oorzaken, hoe er best mee omgaan?)
 • nuttige ergotherapeutische assessmentinstrumenten en kun je een gemotiveerde keuze maken voor je cliënten. Je kunt een gepaste aanpak uitdenken voor je cliënten.
 • je weet hoe je het leervermogen van een cliënt kan inschatten en wat de consequenties hiervan zijn op de behandelaanpak.
 • je keuzes met betrekking tot het assessment en de behandeling van cognitieve problemen kun je goed toelichten en motiveren naar de cliënt en teamleden en in het cliëntsysteem.

Niveau van de cursus

Het niveau van deze cursus is post-bachelor.
Je hebt de opleiding Ergotherapie afgerond.
Heb je een andere paramedische opleiding genoten, kan je je zeker aanmelden. De inhoud is echter specifiek uitgewerkt voor ergotherapeuten.

Studiebelasting

Deze cursus vergt veel tijd en inzet. Na elke cursusdag moet je tijd vrijmaken voor toepassingsopdrachten op de werkvloer. Leesopdrachten worden vrijblijvend aangereikt. Tijdens de cursus werk je aan een verdiepende praktijkopdracht, toepasbaar op je eigen werkterrein.

De studiebelasting bestaat uit 75,5 uur, waarvan 42,5 contacturen. De overige uren bestaan uit zelfstudie.

Verantwoordelijke lesgever

Heidi Lemmens

Heidi is ergotherapeut, revalidatie- en geriatrisch therapeut en letselschade-adviseur. Haar expertise en jarenlange ervaring met personen met cognitieve problemen maakt haar een gepassioneerd lesgeefster die de cognitieve know-how enthousiast overbrengt naar haar cursisten en de ergotherapeutische praktijk.

Organisaties

Deze cursus is georganiseerd door ERGOSUM, onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op dit cursusaanbod.

Cursusspecifieke voorwaarden

Ergo Sum behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname uiterlijk 2 weken voor de start van een cursus te annuleren.

De rechten op de tijdens of voorafgaand aan de cursus verstrekte schriftelijke of digitale materialen berusten bij Ergo Sum. Deelnemers krijgen een persoonlijk gebruiksrecht dat niet overdraagbaar is. Het is dus niet toegestaan de materialen aan derden in gebruik te geven en/of te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande toestemming van Ergo Sum.

De inhoud van het cursusmateriaal en het totale cursusprogramma is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en ontwikkeld. Ergo Sum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren van adviezen of aanbevelingen in het studiemateriaal, het uitgereikte materiaal en/of mondelinge uitleg of adviezen tijdens de uitvoering van de training.

Ergo Sum is niet aansprakelijk voor eventuele schade van deelnemers voortvloeiend

uit het niet door kunnen gaan van de cursus door overmacht. Denk daarbij aan arbeidsongeschiktheid van de docent en de onmogelijkheid een vervanger te vinden, extreme weersomstandigheden of andere vergelijkbare calamiteiten. Enkel bij lockdown of beperkte samenscholing is het mogelijk dat de cursusdagen online wordt aangeboden.

Ergo Sum zal zich inspannen om met alle betrokken partijen een alternatief te zoeken.

Alle informatie die door cursisten verstrekt wordt, is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten. Denk aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, privégegevens, werkprocessen, klantengroepen, strategieën.

Betaling dient te geschieden binnen 2 weken na inschrijving. Deelname is uitsluitend mogelijk als het voor de cursus verschuldigde bedrag uiterlijk 1 week voor de start van de eerste cursusdag op de rekening van Ergo Sum staat.

Vanaf het moment van aanmelden geldt een bedenktermijn van 7 kalenderdagen.

Bij annulering binnen 4 weken voor de start van de cursus is de deelnemer altijd 50% van het cursusgeld verschuldigd.

Bij annulering binnen 2 weken voor de start van de cursus is het volledige bedrag van de cursus verschuldigd.

In geval van aantoonbare overmacht van de deelnemer (dit ter beoordeling van Ergo Sum) zal Ergo Sum zich inspannen om de deelnemer de training geheel of gedeeltelijk op een ander tijdstip en andere locatie (Nederland) te laten inhalen. Hiervoor is dan een bedrag van €25.- administratiekosten verschuldigd. Ergo Sum is niet verplicht cursusgelden te restitueren wanneer inhalen niet mogelijk blijkt te zijn.

Een deelnemer kan uitsluitend een vervangende deelnemer aan de cursus laten deelnemen, mits dat uiterlijk 1 week voor de start schriftelijk aan Ergo Sum (info@ergosum.be) is doorgegeven en de goede ontvangst van dit bericht door Ergo Sum aan de deelnemer is bevestigd. Dit geldt voor vervanging van de gehele reeks.

Voor het verkrijgen van een certificaat en accreditatiepunten is de deelnemer verplicht de gehele cursus aanwezig te zijn en de eventuele (huiswerk) opdrachten volledig uit te voeren en hiervoor geslaagd te zijn.

page3image66994752

Locatie

Begijnhof Diest
Begijnenstraat z/n
3290 DIEST

Bereikbaarheid

Gratis parking & bereikbaar met het openbaar vervoer.

Corona-maatregelen

Zolang de corona-maatregelen lopen, is het aantal inschrijvingen voor deze cursus beperkt tot het aantal cursisten dat corona-proof kan deelnemen op de locatie.

Indien de corona-maatregelen op de cursusdatum het niet toelaten om de cursus op locatie te laten doorgaan, zal de cursus online aangeboden worden. Indien nodig wordt u hiervan op de hoogte gebracht en zal het cursusmateriaal opgestuurd worden.

“De theorie en de praktijk sluiten goed op elkaar aan, mede door de opdracht die je in de eigen praktijksetting moet uitvoeren. Zo kun je zelf bepalen wat toepasbaar is voor de eigen werksetting.”

Vragen?

Laat het weten via  ellen@ergopraktijk.be
We kijken graag hoe we je kunnen helpen!

In samenwerking met de beroepsvereniging Ergotherapie Vlaanderen.