Betaling op factuur nodig? Klik hier om een bestelling op factuur aan te vragen.
(enkel beschikbaar voor organisaties waarvoor een betaling via de webshop niet mogelijk is of waarbij een bestelbon aangemaakt wordt)

Algemene Voorwaarden

1 RETOURBELEID

Alvorens artikelen te retourneren, neemt u contact op met ergopraktijk.be.

U kunt artikelen binnen 14 dagen na levering terugsturen. Het product moet in nieuwe staat verkeren. Indien het product beschadigd of gebruikt is, zal er geen terugbetaling volgen. Controleer dat u uw contactgegevens bij de retour heeft gevoegd en vermeld indien mogelijk een trackingnummer en een korte beschrijving van uw probleem.

ergopraktijk.be raadt aan om een ontvangstbewijs en verpakkings-ID voor de retour van de pakjesdienst te verlangen, omdat het de opvolging van de retourzending indien nodig vergemakkelijkt. ergopraktijk.be zal de retours die in aanmerking komen, terugbetalen. Indien u per factuur betaalde, hebben we een bankrekeningnummer nodig waarop we het geld kunnen terugstorten. Dit kunt u het gemakkelijkst via e-mail aan ons communiceren.

1.2 NIET RETOURNEERBARE GOEDEREN

Deelname aan e-cursussen, cursussen, workshops en goederen met een beperkte houdbaarheid zoals voeding, bloemen, kranten of tijdschriften kunnen niet worden teruggezonden. We aanvaarden ook geen producten die intiem zijn of van sanitaire aard, gevaarlijke materialen, of ontvlambare producten of gassen. Andere niet retourneerbare goederen zijn: cadeauvouchers, downloadbare software, bepaalde gezondheids- en verzorgingsartikelen.

1.3 VERZENDING

Om uw producten terug te kunnen zenden, heeft u een ontvangst- of aankoopbewijs nodig. Stuur uw aankoop niet terug naar de fabrikant. U moet uw product sturen naar: ergopraktijk.be, GENT, 9000, blekersdijk 81, Belgium

U bent verantwoordelijk voor de betaling van uw eigen verzendingskosten voor de retour van uw artikel. Verzendingskosten worden niet terugbetaal, de kosten van de retourzending worden van uw terugbetaling afgetrokken. Afhankelijk van uw woonplaats kan de bezorgingstijd van uw uitgewisseld product variëren.

Indien u een artikel van meer dan 75 EUR terugzendt, moet u overwegen een traceerbare leveringsdienst te gebruiken of een transportverzekering te kopen. Wij garanderen niet dat we uw geretourneerd artikel zullen ontvangen.

1.4 REGELS  VOOR  CURSUSSEN OF WORKSHOPS op een rijtje.

1.4.a wijziging van de deelnemer:

Aankoop van een e-cursus, cursus of workshop staat altijd op naam van de deelnemer, wijzigen van een naam brengt administratieve kosten mee.

1.4.b retourneerbaarheid

Deelname aan e-cursussen, cursussen en workshops zijn niet retourneer baar.

1.4.c Terugbetaling

Het terugbetalen cursussen en workshops zijn enkel mogelijk tot 14 dagen na inschrijving/aankoop. Dit mits een email te sturen aan  ellen@ergopraktijk.be . U zal een gedeeltelijke terugbetaling bekomen mits inhouding van administratie kosten.

Is dit niet mogelijk en is annulering na die periode, toch nog noodzakelijk, dan zal 50% van de kostprijs ingehouden worden. Bij annulering binnen de 5 dagen voor de start data van de cursus of workshop is geen terugbetaling meer mogelijk.

Het terugbetalen van e-cursussen is niet mogelijk.

2. TERUGBETALINGSBELEID

Ons aanbod blijft 30 dagen geldig. Indien er 30 dagen verstreken zijn sinds uw aankoop kunnen wij u jammer genoeg geen terugbetaling of ruil aanbieden. Om voor een retour in aanmerking te komen, moet een artikel ongebruikt zijn en zich in de staat bevinden waarin u het ontving. Het moet ook in de originele verpakking zitten.

2.1 TERUGBETALING

Zodra uw retour is ontvangen en geïnspecteerd, sturen we u een e-mail om u van de ontvangst van uw artikel op de hoogte te brengen. We informeren u ook over de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling.

Indien goedgekeurd, zal de terugbetaling worden verwerkt, en zal er automatisch een bedrag op uw creditcard of oorspronkelijk betaalmiddel worden gecrediteerd, binnen een bepaald aantal dagen.

2.2 GEDEELTELIJKE TERUGBETALING

Er zijn bepaalde situaties waarin slechts een gedeeltelijke terugbetaling wordt toegekend (indien van toepassing): boeken met duidelijke gebruikssporen, cd’s, dvd’s, software, videogames of opnames waarvan de verpakking geopend is. Elk artikel dat niet langer door ons toedoen in de originele staat verkeert of beschadigd is, of waarvan er onderdelen ontbreken.

2.3 LAATTIJDIGE OF ONTBREKENDE TERUGBETALINGEN

Indien u nog geen terugbetaling heeft ontvangen, gelieve eerst uw bankrekening opnieuw na te kijken. Neem dan contact op met uw creditcardmaatschapij. Het kan een tijdje duren vooraleer uw terugbetaling officieel is geboekt. Wanneer u dit alles heeft gedaan en u nog steeds geen terugbetaling heeft ontvangen, neem dan contact met ons op via: ellen@ergopraktijk.be.

2.4 AFGEPRIJSDE ARTIKELEN

Alleen normaal geprijsde artikelen komen voor terugbetaling in aanmerking. Afgeprijsde artikelen kunnen we jammer genoeg niet terugbetalen.

2.5 RUILEN

We ruilen alleen artikelen indien ze defect of beschadigd zijn. Indien u het artikel door eenzelfde product wilt vervangen, stuur ons dan een e-mail op ellen@ergopraktijk.be en stuur uw artikel naar: ergopraktijk.be, GENT, 9000, blekersdijk 81, Belgium

2.6 GESCHENKEN

Indien het artikel bij aankoop als geschenk werd aangeduid en direct naar u is verzonden, ontvangt u een waardebon voor het bedrag van uw retour. Zodra het geretourneerd artikel is ontvangen, sturen we per e-mail een cadeauvoucher naar u op.

Indien het artikel bij aankoop niet als geschenk werd aangeduid of indien de schenker het artikel naar zichzelf liet opsturen om het u later te overhandigen, sturen we een terugbetaling naar de schenker en wordt hij op de hoogte gebracht van uw retour.

2.7 Deelname aan cursussen, workshops

Het terugbetalen van deze is enkel mogelijk tot 14 dagen na inschrijving/aankoop. Dit mits een email te sturen aan  ellen@ergopraktijk.be . U zal een gedeeltelijke terugbetaling bekomen mits inhouding van administratie kosten.  Is dit niet mogelijk en is annulering na die periode toch nog noodzakelijk dan zal 50% van de kostprijs ingehouden worden. Bij annulering in de 7 dagen voor de start data is geen terugbetaling meer mogelijk.

2.8 E-cursussen

Er is geen terugbetaling voor E-cursussen mogelijk.

3. PRIVACYBELEID

Ons privacybeleid is conform de Europese GDPR-wetgeving.

U vind ons uitgebreid privacybeleid hier, deze is van toepassing op de website ergopraktijk.be alsook het subdomein cursus.ergopraktijk.be en de webshop.

Bijkomend Privacybeleid met betrekking tot de webshop:

3.1 WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS?

Je gegevens worden opgenomen in onze eigen databank, deze worden gebruikt om je aankoop in onze webshop correct te kunnen afhandelen. Na afronding van je aankoop worden deze gegevens 10 jaar bijgehouden in functie van een goede opvolging, zoals het opvragen van aanwezigheidsattesten & voldoen aan inschrijvingsvoorwaarden.

Je facturatiegegevens worden gedurende 7 jaar bijgehouden om tegemoet te komen aan de boekhoudkundige verplichtingen conform de belgische wetgeving. 

De gegevens met betrekking tot lidmaatschap kunnen doorgegeven worden aan de partners/vereniging waarvan u verklaard lid te zijn. Dit in functie van het correct berekenen van uw lidmaatschap-korting. Deze partners hebben met ons een verwerkingsovereenkomst waarbij door door ons niet toegestaan wordt dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in onze uitgebreide privacyverklaring.

Daarnaast gebruiken we je emailadres om je verder te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden.

3.2 E-MAIL MARKETING

We kunnen u e-mails sturen over onze aanbiedingen, nieuwe producten en andere updates. Uitschrijven voor deze mails kan altijd en dit via de “unsubscribe” knop die je onderaan elke mail vind die binnen onze mailing verstuurd wordt. Of via mail aan ellen@ergopraktijk.be of door ons te schrijven op: ergopraktijk.be, GENT, 9000, blekersdijk 81, Belgium.

3.3 TOESTEMMING

Wanneer u ons persoonsgevens verstrekt bij voltooiing van een transactie, controle van uw creditcard, plaatsen van een order, regeling van een levering of retour van een aankoop, gaan we ervan uit dat u instemt met het verzamelen ervan en het gebruik voor die specifieke reden.

Indien we uw persoonsgegevens vragen voor een secundaire reden, zoals marketing (anders dan hierboven omschreven bij 3.2. e-mail marketing), zullen we u ofwel direct om uw expliciete toestemming vragen, of u de kans bieden om te weigeren.

3.4 TOESTEMMING INTREKKEN

Indien u, na eerder ingestemd te hebben, u bedenkt, kunt u uw toestemming voor contact door ons, voor het verzamelen, gebruiken of bekendmaken van uw gegevens, op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via ellen@ergopraktijk.be of door ons te schrijven op: ergopraktijk.be, GENT, 9000, blekersdijk 81, Belgium

3.5 OPENBAARMAKING

Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken indien de wet ons daartoe verplicht of indien u onze Algemene Voorwaarden niet naleeft.

3.6 BETALING

Indien u kiest voor een direct payment gateway om uw aankoop te voltooien, dan kan onze gateway via derden uw creditcardgegevens voor dat doel gebruiken. Zie 3.8.

3.8 DIENSTEN VAN DERDEN

Derden waarop wij een beroep doen zullen uw gegevens alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover zij dat nodig hebben om de diensten die zij ons bieden, uit te voeren.

Bepaalde derde partijen die diensten aanbieden, zoals payment gateways en andere betaaldiensten, hebben hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij hen verplicht moeten verstrekken in verband met uw aankoopgerelateerde transactie. Voor deze aanbieders raden wij aan dat u hun privacybeleid leest zodat u begrijp in welke mate zij uw persoonsgegevens zullen verwerken.

U moet er vooral rekening mee houden dat bepaalde providers gevestigd zijn in of faciliteiten hebben die gevestigd zijn in een ander rechtsgebied dan het uwe of het onze. Indien u ervoor kiest om met een transactie door te gaan waarvoor de diensten van derden nodig zijn, dan kan uw informatie onderworpen worden aan de wetten van het/de rechtsgebied(en) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden. Zodra u de website van de winkel verlaat of naar een website of toepassing van derden wordt geleid, bent u niet langer onderhevig aan dit privacybeleid of de algemene voorwaarden van onze website.

3.9 LINKS

Wanneer u in onze winkel op links klikt, kunt u weggeleid worden van onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyhandelingen van andere sites en raden u aan om hun privacyverklaring te lezen.

3.10 BEVEILIGING

Om uw persoonsgegevens te beschermen nemen we de nodige voorzorgen en volgen we de beste praktijken uit de branche om ervoor te zorgen dat ze niet verloren raken, misbruikt, geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd worden. Indien u ons uw creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie geëncrypteerd door middel van secure socket layer technologie (SSL) en bewaard met een AES-128 encryptie.

3.11 MINIMUMLEEFTIJD VOOR TOESTEMMING

Door deze site te gebruiken verklaart u dat u minstens meerderjarig bent in uw staat of provincie van woonplaats, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie van woonplaats en dat u ons de toestemming heeft gegeven om een van uw minderjarige afhankelijken deze site te laten gebruiken.

4 WIJZIGINGEN AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om onze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Bekijk ze dus regelmatig.

Wijzigingen en verduidelijkingen worden met onmiddellijke ingang van kracht na het publiceren op de website.

Indien we materiële wijzigingen aan dit beleid doorvoeren, zullen we u hier op de hoogte brengen dat het bijgewerkt is, zodat u op de hoogte bent van welke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken en onder welke voorwaarden we ze, in voorkomende gevallen, gebruiken en/of openbaar maken.

Indien onze winkel wordt gekocht door een andere onderneming of ermee wordt samengevoegd, dan kunnen uw gegevens aan de nieuwe eigenaren worden overgedragen zodat we aan u producten kunnen blijven verkopen.